Larvik Judoklubb

JUDO

JUDO

Judo er best kjent for sine kast, men inneholder mye mer enn det. I en judokamp brukes både kast og holdegrep der motstanderen holdes nede på bakken. Utøvere over 16 år kan også bruke armlås og halslås.


I judo er ferdighet, teknikk, timing og smidighet det viktigste fremfor rå styrke. Det viktigste prinsippet i judo er utnyttelse av motstanderens styrke og fart. Målet er å utnytte motstanderens styrke til egen fordel, gjennom å ta kontrollen og få ham ut av balanse.Halslås og armlås kan kanskje høres farlig ut, men det er strenge sikkerhetsregler og en utøver har alltid stor respekt for sin motstander. Ved å klappe to ganger i matta gir man opp, og motstanderen slipper umiddelbart sitt grep. I motsetning til i mange andre kampsporter bruker man ikke slag og spark i judokonkurranser, men slike teknikker finnes i enkelte av judoens mønstre kalt «kataer».

(Foto: Kristin Skalleberg, Larvik Judoklubb)

 

Treningsmetoder

  • Randori (fri treningskamp)
  • Ukemi (fallteknikker)
  • Uchi komi (innganger uten kast)
  • Shiai (konkurranse)
  • Kata (form)

Judo er verdens 7. største olympiske idrett med over 20 millioner utøvere på verdensbasis og har vært OL-gren siden 1964. Det internasjonale Judoforbundet har over 200 medlemsland.


Alle norske judoutøvere er forsikret både i kamp, under trening, og ved reise til og fra et idrettsarrangement. Til og med fylte 13 år er alle utøvere, som er medlemmer av en norsk klubb tilknyttet Norges Judoforbund, omfattet av NIFs barneidrettsforsikring i samarbeid med IF skadeforsikring. Fra og med fylte 13 år skal klubben tegne forsikring/lisens for utøveren gjennom Norges Judoforbund i samarbeid med IF skadeforsikring.

Skader /forsikring
Alle arrangører av NJFs offisielle stevner (NM og NorgesCup) plikter å ha kvalifisert førstehjelpspersonell til stede under hele stevnet, plassert lett tilgjengelig, godt synlig, og med god oversikt.

Det er lite skader, selv om det er en fullkontakt kampidrett. Judo er effektivt som selvforsvar, men først når man selv blir angrepet.

(KILDE: https://www.judo.no)

 

Historikk

I stor grad har judo sitt utspring fra jujutsu som trolig ble introdusert i Japan av kinesere og senere videreutviklet av japanere. Judo, japansk kampsport er en form for bryting hvor man fra stående prøver å kaste motstanderen ned på ryggen eller holde han under kontroll nede på matten. Judo ble utviklet av japaneren Jigoro Kano i 1880 - årene ved å fjerne spark og slag fra det våpenløse selvforsvarssystemet jujutsu.

Det er farger på belter som viser hvor langt du har kommet innen judo hvor utøver gjennomfører en høytidig gradering hvor kunnskap om graderingspensum blir vurdert av bl.a trener. Det gis først gult, så oransje, grønt, blått, brunt og til slutt svart belte. Etter år med trening kan man kvalifiseres til Dan-grad. Denne skalaen går fra 1.Dan til 10. Dan. 19 personer totalt på verdensbasis har oppnådd dette. Den første europeeren som fikk 10. Dan var Charlie Palmer i 1996. Den høyeste graderte i Norge er Per Arne Grime som har 7.Dan. 

 

- Jigiri Kano                                                                    - beltegrader

Velkommen til oss !

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift