Larvik Judoklubb

Obligatorisk utøverforsikring

Obligatorisk utøverforsikring

Klubben sørger for at det tegnes og betales obligatorisk utøverforsikring for alle aktive utøvere fra fylte 13 år. Dette viderefaktureres i forbindelse med kontingent og treningsavgift. Det er et krav om at man må være forsikret for å kunne delta i aktivitet i regi av NJF, eller medlemsklubb i NJF. Med andre ord kan man ikke delta på judotrening uten at det først er tegnet en utøverforsikring

Dette gjelder ikke barn under 13 år. Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Mer info her: judo.no

Er du over 13 år skal klubben tegne forsikring i ditt navn. Den enkelte kan sjekke sin forsikringsstatus på MinIdrett eller på Judo-kortet.

Det er standard Utøverlisens som klubben tegner for deg. Denne koster 250,- per år. Dette er den obligatoriske grunnforsikringen som alle (som minimum) må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet.

OBS! For konkurranseutøvere og utøvere på toppidrettsnivå, må man ha ekstra forsikring. Det er ingen automatikk i dette, så du som utøver må selv ta initiativ til ekstra forsikring.

Konkurranselisensen har grunnforsikring, og Skadetelefon. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen, men oppfølging gjennom hele behandlingsløpet. Anbefalt for de som deltar aktivt i konkurranser. Koster 310,- per år

Premiumlisensen har utvidet forsikring i bunn, med Skadetelefon inkludert. Større rammer for behandling på privat klinikk ved skade, og utredning innen 3 dager. Toppidrettsutøvere og de som konkurrerer internasjonalt bør velge denne lisensen. Koster 800,- per år

Oppgradert forsikring:
Hvis du ønsker oppgradert forsikring til Konkurranselisens eller Premiumlisens, gjør du følgende:

1.Innbetale til klubbens konto 2510 19 07654

a.kr 60,- for oppgradering til Konkurranselisens

b.kr 550,- for oppgradering til Premiumlisens

2.Sende en e-post til post@larvikjudo.no om at du har innbetalt og ønsker å oppgradere din forsikring

3.Klubbens kasserer bekrefter til deg når dette er ordnet

For ytterlig informasjon om utøverforsikring, se her: judo.no

Velkommen til oss !

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift